Christiansfeldvej 48 – 50, 6100 Haderslev, Tlf.: 74529648 
 
  Praktiske oplysninger
 
På denne side har vi samlet forskellige praktiske oplysninger til forældrene til børnene i børnehaven.

Fravær

Af hensyn til dagligdagens planlægning bedes forældrene senest kl. 9.00 underrette børnehaven om evt. fravær eller hvis barnet afleveres senere end kl. 9.00. Det er vigtigt med en god kontakt mellem hjem og Spiren. Fortæl medarbejderne, hvis der er dage med særlige forhold, som er af betydning for barnet.

Aflevering og hentning af barnet

Det forventes, at det er forældrene, der afleverer og afhenter barnet. Såfremt en anden voksen henter barnet, skal personalet have besked. At hente sit barn kan undertiden være en besværlig proces, tag derfor hensyn til, at barnet måske skal have gjort nogle ting færdige – men lad ikke barnet udnytte situationen.

Ændring af kontaktoplysninger

Adresseændringer samt ændringer af telefonnummer såvel privat som på arbejdspladsen, retter man selv på intranettet. Er du i tvivl så spørg personalet.

Barnets sygdom

Er barnet sygt eller er der fare for smitte, kan barnet ikke modtages i børnehaven, hverken af hensyn til barnet selv eller de andre børn.

Madpakker

Børnene medbringer madpakker, samt evt. frugt. Børnehaven sørger for drikkevarer i løbet af dagen. Husk navn på madpakken. Slik må i almindelighed ikke medbringes, kun i forbindelse med fødselsdage eller lign. efter aftale med personalet.

Tøj og skiftesko

Børnene skal medbringe skiftesko og et helt sæt skiftetøj, støvler, regntøj og udetøj til årstiden. Fodtøj og overtøj skal være mærket med navn. Børnehaven har ingen ansvar for bortkomne ejendele. Undgå venligst snore i tøjet.

Legetøj

Privat legetøj kan ved særlige lejligheder medbringes efter forudgående aftale med personalet.Sidst opdateret 7. september 2017