Christiansfeldvej 48 – 50, 6100 Haderslev, Tlf.: 74529648 
 
  Priser
 
Priser
Pr. 1. Januar 2019 er priserne følgende:

                      0-2 årige       3-6 årige
                      3.038 kr.        1.949 kr.


Juli måned er betalingsfri

Deltidsplads
Pr. 1. januar 2019 skal alle institutioner tilbyde forældre der er på barsel, en deltidsplads på 30 timer. Timernes placering aftales med leder.
Pris for deltidsplads er 0-2 årige: 2.213 kr.    3-6 årige: 1.546 kr.

Rabatordning
Spiren er omfattet af søskenderabatordningen, som er gældende i Haderslev Kommune.

Betaling       
Betaling sker på udsendte girokort fra Haderslev Kommune med forfald den 1. i måneden. PBS betaling er en mulighed.

Udmeldelse
Udmeldelse af børnehaven, skal ske med 1 måneds skriftlig varsel til lederen.Sidst opdateret 18. december 2018