Christiansfeldvej 48 – 50, 6100 Haderslev, Tlf.: 74529648 
 
  Priser
 
Priser
Pr. 1. Januar 2020 er priserne følgende:

                      0-2 årige       3-6 årige
                      3.114 kr.        1.999 kr.


Juli måned er betalingsfri

Deltidsplads
Alle institutioner skal tilbyde forældre der er på barsel, en deltidsplads på 30 timer. Timernes placering aftales med leder.
Pris for deltidsplads er 0-2 årige: 2.271 kr.    3-6 årige: 1.588 kr.

Rabatordning
Spiren er omfattet af søskenderabatordningen, som er gældende i Haderslev Kommune.

Betaling       
Betaling sker på udsendte girokort fra Haderslev Kommune med forfald den 1. i måneden. PBS betaling er en mulighed.

Udmeldelse
Udmeldelse af børnehaven, skal ske med 1 måneds skriftlig varsel til lederen.Sidst opdateret 3. december 2019