Christiansfeldvej 48 – 50, 6100 Haderslev, Tlf.: 74529648 
 
  Forældreråd
 
I Børnehaven Spiren har vi et forældreråd. Forældrerådet har til formål at fremme kommunikation og samarbejde, og skabe aktivitet mellem børn, forældre, personale og bestyrelse.

Forældrerådets sammensætning

Forældrene vælger mindst 2 forældre fra vuggestuegruppen og mindst 2 forældre fra børnehavegruppen. Heraf vælges en kontaktperson. De valgte forældre udgør – sammen med medarbejderrepræsentant(er) forældrerådet. Valget gælder for et år, og normalt foregår valget på forældremødet i efteråret.

Forældrerådet mødes med bestyrelsen eller en repræsentant for bestyrelsen efter behov.

Forældre, personale eller bestyrelse kan tage initiativ til et forældremøde.

Forældrerådets opgaver

Forældrerådet kan:

  • koordinere andre forældres forslag og synspunkter
  • arrangere udflugter eller andre aktiviteter
  • komme med idéer til temaer, debat, foredragsholdere til forældremøder
  • idéer til udvikling af legeplads
  • idéer til temadage i børnehaven
  • hjælpe til ved temadage eller udflugtsdage med børnene
  • idéer til indkøb af legetøj

Spørgsmål vedrørende overordnet målsætning, ansættelsesspørgsmål, overordnet økonomi og relationerne til myndighederne varetages af bestyrelsen.Sidst opdateret 19. november 2013