Christiansfeldvej 48 – 50, 6100 Haderslev, Tlf.: 74529648 
 
  Om Spiren
 
Børnehaven Spiren består af 2 vuggestuegrupper og børnehavegrupper + en skovgruppe.

Vi lægger vægt på, at børnene er meget ude i frisk luft, hvor vi kan opleve naturen og gå ture f.eks. i skoven, hvor vi også har en skurvogn stående.

Spiren har sin egen bus, som skovgruppen bruger 2 dage om ugen. De øvrige 3 dage bruges den på skift i de andre grupper.

I Spiren vil vi gerne kendes på:

At være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet ud fra den grundholdning at forældrene er uerstattelige.

At barnet i en tryg og harmonisk atmosfære og i tæt samarbejde med forældrene lærer at omgås andre på en positiv måde, udvikler sine evner og igennem legen lærer at forstå sin omverden.

Spiren arbejder udfra et kristent menneskesyn

Et kristent menneskesyn betyder gode værdier som næstekærlighed, hensyntagen, solidaritet, omsorg, tillid, gæstfrihed, gavmildhed, retfærdighed, ligeværdighed og meget mere.

Alle mennesker er ligeværdige. Børn såvel som voksne har krav på at blive respekteret og pligt til selv at respektere andre mennesker.

Børn og voksne udvikler og vedligeholder et sundt selvværd og en sikker identitet ved at indgå i sunde relationer til Gud, andre mennesker samt naturen og kulturen.

Børn og voksnes dybeste behov er frelsen i Jesus Kristus.

Barnet skal gives anledning til at udvikle sig i forhold til egen modenhed og muligheder. Derfor skal voksne møde børn med en passende blanding af autoritet og frihed, modspil og medspil.

Vi mener, at både barnets krop, tanker, følelser, vilje og ånd skal stimuleres.


Sidst opdateret 29. september 2015